Bag om begreberne: Skæbnen

Betragtninger over skæbnen i Sofokles' Ødipus og i de danske oversættelser af samme tragedie.
Udkommet i Logos_2_2017 (1)