16-06-2017

Om at oversætte Sofokles' Antigone vers 1-