Klassikere i klassisk tid

En kort forelæsning om kanonisering i antikken.