Hvad er formålet?

Græsk dramatik på dansk har til formål at agere vidensbank om det antikke Grækenlands teater for de nysgerrige sjæle. Det er min hensigt at formidle alt, hvad der sker i Danmark, der har med de dramatiske klassikere at gøre, at lave bibliografier over den mest relevante forskning på området, at skrive essays om antikkens teater og henvise til andre sites, der arbejder parallelt med dette site i andre verdensdele. Men mest af alt er det denne hjemmesides formål at formidle de tre store tragikere, Aischylos, Sofokles og Euripides, samt komikerne Aristofanes og Menander til et dansk publikum.